Gerontologia 2020 Jyväskylässä 25.–27.3.2020

Kymmenes kansallinen gerontologiakongressi järjestetään Jyväskylän Paviljongissa. Kongressin teema, Minun vanhuuteni, korostaa sitä, että ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia monin eri tavoin. Vanhuutta tarkastellaan yksilöllisenä ilmiönä ja yhteiskunnallisena saavutuksena fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Tapahtumassa kohtaavat tutkijat ja alan ammattilaiset. 

Lisätietoa löytyy kongressin verkkosivulta.

Jyväskylän yliopisto, Gerontologian tutkimuskeskus
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
Societas Gerontologica Fennica ry
Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys ry
Suomen Geriatrit ry