Kunniajäsenet

Yhdistyksellä on viisi kunniajäsentä:   

Gerontologian professori Marja Jylhä on toiminut yhdistyksen aktiivisena jäsenenä yhdistyksen perustamisesta saakka sekä tehnyt pitkäjänteistä ja ansiokasta työtä hyvän vanhenemisen edellytysten edistämiseksi.

Professori emeritus Isto Ruoppila kuuluu yhdistyksen perustajajäseniin. Hän on toiminut pitkään yhdistyksen puheenjohtajana ja edistänyt vuosikymmenten ajan yhdistyksen tavoitteita yhtenä suomalaisen vanhenemisen tutkimuksen keskeisistä vaikuttajista.

Liikuntatieteiden tohtori, dosentti Pertti Pohjolainen on toiminut yhdistyksen ensimmäisenä sihteerinä ja pitkään yhdistyksen puheenjohtajana. Hän on edistänyt vuosikymmenten ajan yhdistyksen tavoitteita suomalaisen vanhenemisen tutkimuksen alueella.

Professori emeritus Simo Koskinen kuuluu yhdistyksen perustajajäseniin. Hän on edistänyt vuosikymmenten ajan yhdistyksen tavoitteita yhtenä suomalaisen vanhenemisen tutkimuksen keskeisistä vaikuttajista.

Professori emeritus Eino Heikkinen toimi yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana ja edisti vuosikymmenten ajan yhdistyksen tavoitteita suomalaisen vanhenemisen tutkimuksen keskeisenä vaikuttajana. Muistokirjoitus:  https://doi.org/10.23989/gerontologia.126787