Tavoitteet ja toiminta

Tavoitteita

  • Lisätä hyvän vanhenemisen edellytyksiä ja ikääntymiseen liittyvän tiedon kasvua.
  • Edistää kasvun, elämänkulun ja vanhenemisen tutkimusta ja tutkimustiedon käytäntöön soveltamista.
  • Järjestää tieteellisiä seminaareja ja kongresseja, kehittää alan koulutusta ja antaa lausuntoja alaan liittyvissä kysymyksissä.
  • Koota yhteen ikääntymisestä kiinnostuneita eri tieteenalojen tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja käytännön työssä toimivia.
  • Osallistua kasvun, elämänkulun ja vanhenemisen tutkimuksen kansainväliseen yhteistoimintaan.

Toiminta

Yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on harjoittaa kasvun ja vanhenemisen tutkimukseen liittyvää suomenkielistä monitieteistä julkaisutoimintaa. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Gerontologia-lehteä. Lehteä kehitetään gerontologian alueella toimivien yhdistysten yhteisenä keskustelu- ja julkaisufoorumina. Vuoden 2011 alusta lähtien lehti on toiminut sekä Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n, Societas Gerontologica Fennica ry:n että Suomen Geriatrit ry:n jäsenlehtenä.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri tieteenaloilla toimivien kasvun ja vanhenemisen tutkijoiden välillä. Kotimaista yhteistyötä tehdään alan järjestöjen ja tutkimus- ja koulutusyksiköiden sekä korkeakoulujen kanssa, esimerkiksi Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymän GERECin (www.gerec.fi) kanssa.

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) jäsen. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään erityisesti Nordisk Gerontologisk Föreningin (NGF) kanssa. Yhdistyksellä on edustus Jyvässeudulla toimivan GeroCenter-säätiön hallituksessa, Ikäinstituutin säätiön hallituksessa sekä Gerontologian päivien järjestelytoimikunnissa.

Yhdistys oli mukana järjestämässä tieteellisiä seminaareja ja kongresseja kuten yhteispohjoismaista NKG-konferenssia Tampereella 16.-19.5.2016, Gerontologian päivät -konferenssia Turussa 7.-9.6.2017, Gerontologia 2020 -konferenssia Jyväskylässä 31.11.-2.12.2020 (peruttu koronavirusepidemian vuoksi) sekä Gerontologia 2023 -konferenssia Tampereella 8. -10.2.2023. Yhdistys osallistuu keskusteluun alan tutkimuksen ja koulutuksen ajankohtaisista kysymyksistä muun muassa Gerontologia-lehdessä ja www-sivuillaan. Jäsenistölle tiedotetaan yhdistyksen omien www-sivujen, yhdistyksen sähköpostilistan, jäsenkirjeiden ja Gerontologia-lehden välityksellä.

Tarkempia tietoja toiminnasta voi lukea yhdistyksen PDF iconsäännöistä.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt 

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry käsittelee jäsenten ja asiakkaiden henkilötietoja yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen meihin sovellettavia lakeja ja asetuksia (Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta). Keräämme ja käytämme vain niitä tietoja, joita tarvitsemme jäsenyyden tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Yhdistyksen jäsenellä tai Gerontologia-lehden tilaajalla on oikeus tarkistaa ja korjata tai poistaa omia rekisteritietojaan. 

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja kahden eri henkilötietorekisterin ylläpitämiseksi. Jäsenrekisteriin keräämme jäsenten tietoja jäsenasioiden hoitamiseksi sekä yleisemmin jäsenmäärien seurantaa varten. Tilaajarekisteri pitää sisällään Gerontologia-lehden tilaajatiedot ja se on tarkoitettu henkilön tai yhteisön asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Tarkemmat tiedot rekistereistä ja henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä löytyvät alla olevista tietosuojaselosteista. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselosteita ja tietosuojaperiaatteitaan. Jäseniä ja asiakkaita suositellaan tarkastamaan heitä koskeva tietosuojaseloste säännöllisesti saadakseen tiedot siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Mikäli sinulla on kysyttävää Kasvun ja vanhenemisen tutkijoiden tietosuojaselosteista, otathan yhteyttä: 
 
Yhdistyksen jäsenet 
 
Gerontologia-lehden tilaajat