Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt kirjattu

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry käsittelee jäsenten ja asiakkaiden henkilötietoja yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen niihin sovellettavia lakeja ja asetuksia (Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta). Keräämme ja käytämme vain niitä tietoja, joita tarvitsemme jäsenyyden tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Yhdistyksen jäsenellä tai Gerontologia-lehden tilaajalla on oikeus tarkistaa ja korjata tai poistaa omia rekisteritietojaan. 

Henkilötietoja kerätään kahden eri henkilötietorekisterin ylläpitämiseksi:
  • Jäsenrekisteriin keräämme jäsenten tietoja jäsenasioiden hoitamiseksi sekä yleisemmin jäsenmäärien seurantaa varten.
  • Tilaajarekisteri pitää sisällään Gerontologia-lehden tilaajatiedot ja se on tarkoitettu henkilön tai yhteisön asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Tarkemmat tiedot rekistereistä ja henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä löytyvät Tavoitteet ja toiminta -välilehdeltä.