Syysseminaari "Koneiden katveessa? Ikääntyneet digitalisoituvassa yhteiskunnassa" 18.10.2023 klo 10.15-14.45

Kaksi suurta yhteiskunnallista muutosta, väestön vanheneminen ja nopea digitalisaatiokehitys, koskettavat tavalla tai toisella meitä kaikkia. Digitalisaatiolla tarkoitetaan usein sitä, että tietotekniikkaa hyödynnetään yhä enemmän arkielämän järjestämisessä. Yleisessä keskustelussa korostuvat usein digitalisaation tuomat mahdollisuudet pankkiasioiden hoidossa, tiedon löytämisessä ja esimerkiksi hoivan järjestämisessä. Toisaalta tiedetään, että kaikki eivät halua tai pääse osallisiksi digitalisaation hyödyistä ja suurin riski digisyrjäytymiselle on korkea ikä. 

Koneiden katveessa? seminaari kokoaa yhteen monitieteisen joukon asiantuntijoita ja tarkastelee useista näkökulmista digitalisaation tuottamia katvealueita ja toisaalta toimivia ratkaisuja ikääntyneiden arjessa. Yksittäiset asiantuntijapuheenvuorot keskittyvät kansalliseen ja EU-tason ikäpolitiikkaan, yhdenvertaisuuteen, ikääntyvien medialukutaitoihin sekä ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen.  Seminaarin päättää Tiina Merikannon luotsaama paneelikeskustelu. 

 

Ohjelma:

10.15 Seminaarin avaus, Linda Enroth, KaVa

10.25 Hallitusohjelman digitalisaatiotoimenpiteet – arviointi niiden vaikutuksista ikääntyviin, Minna Saario, STM

10.45 Etäkotihoidon organisointi ja työntekijöiden työtyytyväisyys, Tuula Mikkola, Metropolia

11.05 Millaista on saavutettava ja helppokäyttöinen digitalisaatio?, Sirpa Pietikäinen, Europarlamentaarikko

11.25–12.25 Lounas ja posterinäyttely

12.25 Ikääntyvien medialukutaidot, Päivi Rasi-Heikkinen, LY

12.45 Miten robotiikka vastaa ikääntyvien hoivatarpeisiin?, Jaana Parviainen, TAU

13.05 Keinoja digiyhdenvertaisuuden lisäämiseen, Päivi Topo, Vanhusasiavaltuutettu

13.25–13.45 Kahvit  

13.45–14.30 Paneelikeskustelu, Auni- Marja Vilavaara (Helsingin vanhusneuvosto pj), Tuula Mikkola (Metropolia), Jaana Parviainen (TAU) sekä Virpi Dufva (Valli ry).

14.30–14.45 Seminaarin päätös                        

ILTAPÄIVÄN JA PANEELIKESKUSTELUN JUONTAA ERIKOISTOIMITTAJA TIINA MERIKANTO

 

Seminaarin yhteydessä on ikääntymiseen ja digitalisaatioon liittyvä posterinäyttely. Lähetä enintään 250 sanan posteriehdotuksesi sähköpostitse osoitteeseen jasensihteeri@gerontologia.fi 29.9.2023 mennessä. Hyväksymispäätökset 6.10.2023 mennessä.

Ohjelma ja tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta: PDF iconKaVa syysseminaari 18.10.2023_0.pdf

Ilmoittautumiset seminaariin 12.10 mennessä: https://forms.office.com/e/cWcAnwC7Xy